Druhý důchodový pilíř

Druhý důchodový pilíř byl naplno spuštěn ve středu druhého ledna 2013. Od té doby mohou lidé začít uzavírat smlouvy o důchodovém spoření u vybraných penzijních společností.

Druhý důchodový pilíř přitom stojí právě na spolupráci státu a občanů, kteří odvádějí na spořící účty určité procento ze svých výplat a podle výše odváděné části výplaty stát poskytuje slevu na dani popřípadě rovnou příspěvek k důchodu.

Fungování druhého pilíře důchodové reformy

Fungování je vcelku jednoduché, i když se na první pohled může zdát zmatečné nebo složité. V prvním kroku si musí spořitel na důchod vybrat vhodnou penzijní společnost, u které bude spořit na důchod. To je první a zároveň nejzásadnější krok, který určí jeho budoucnost, ovšem až za dost dlouhou dobu. Je proto vhodné spořit u renomovaných, známých a zajetých společností, které vám mohou ručit za to, že své peníze na konci opravdu dostanete. Ve chvíli, kdy si jste svou společností jisti, stačí podepsat smlouvu o spoření. Spořitelna ji následně doručí centrálnímu registru smluv, který ji obratem registruje a takto nastalou skutečnost oznámí spořiteli, tedy vám. Vám na konci stačí oznámit svému zaměstnavateli, aby začal posílat část vašich peněz do fondu.

Co s uloženou částkou

Máte hned několik možností, co se svými naspořenými penězi v rámci druhého důchodového pilíře uděláte. Nejčastější možností a také nejvíce vybíranou je její čerpání v podobě doživotního starobního důchodu. Jistě se ale teď ptáte, co by se stalo se zbytkem peněz, který by se nestačil vyčerpat. Druhý pilíř penzijní reformy počítá s možností, že spořitel určí osobu, na kterou by takové peníze mohly přejít.

Druhou možností je vybírat důchod pouze po dobu dvaceti let, čímž se zvětší výše jednotlivých dávek a také se nejspíše zkrátí doba, po kterou budou peníze vypláceny. U obou možností ale platí, že se uložená částka dá rozdělit na různě velké podíly.

Druhy fondů

Určitě je nutné si uvědomit, že po vstupu do druhého pilíře penzijní reformy není cesty zpět. Pokud tedy smlouvu podepíšete, upisujete se „státu“ v jeho hře na důchod. Jediné, co máte posléze možnost změnit je fond, u kterého spoříte.

Spořit se dá pouze do státem prověřeného fondu, který vede určitá penzijní společnost. Ta vždy nabízí čtyři různé fondy rozdělené podle jejich výnosnosti a zároveň rizikovosti. Platí, že čím větší výnos, tím větší risk. Podobně jako dřív u různých investičních fondů se dá spořit v návaznosti na fondu státních dluhopisů, dále také na fondu konzervativním, vyváženým a také s fondem dynamickým.

Shrnutí a důležité informace

Účast v druhém pilíři reformy je dobrovolná, pokud do něj ale vstoupíte, musíte v něm vydržet až do nástupu důchodového věku. Můžete měnit leda tak spořící fond.

Pokud do pilíře vstoupíte, máte povinnost to oznámit zaměstnavateli, aby mohl začít posílat do fondů peníze.

Do systému může vstoupit každý občan, ovšem s tím, že lidé starší 35 let do něj mohou vstoupit naposledy 30. 6. 2013.

Pokud patříte mezi OSVČ, platíte dávky sami, nejpohodlnější to bude patrně vždy na konci roku při podání přehledu příjmů.

Kolik se spoří v druhém pilíři?

Odpověď je jednoduchá – celkem 5 % ze své hrubé mzdy, přičemž ze svého odvádíte jen 2 %. Zbylá 3 % byste stejně odváděli na klasické sociální pojištění.

Pozitivní pro vás je, že platíte jen v případě, že máte zaměstnání. Takže pokud jsme nezaměstnaní, neplatíte nic, jelikož se povinnost platit automaticky přerušuje. Povinnost opětovně nastává ve chvíli, kdy začne opět pracovat.

Helena F.

Díky důchodové kalkulačce jsem si přesně spočítala, jaká mě čeká penze. Děkuji za tento skvělý nástroj, který mi opravdu pomohl!

Milan M.

Našel jsem zde všechny potřebné informace, které jsem hledal, před svým nástupem do starobního důchodu. Děkuji tvůrcům stránek.

Zdeněk K.

Ochotně mi odpověděli na všechny mé dotazy, které jsem vznesl. Vše jsem se dozvěděl do následujícího dne. Tuto stránku doporučuji.

Marcela N.

Online kalkulačka důchodu mi pomohla stanovit svůj důchod. Navíc mi poradili s veškerým nastavením, o kterém jsem nevěděla, jak na to.