Evidenční list

Evidenční list důchodového pojištění (zkráceně ELDP) vyplňuje zaměstnavatel všem u něj zaměstnaným osobám, které se účastnili na důchodovém pojištění. Tento evidenční list je zasílán na ústředí ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), kde slouží jako důležitý doklad o účasti na důchodovém pojištění v určité době, potřebný při vyměřování a udělování starobního důchodu. Kromě údajů o důchodovém pojištění obsahuje evidenční list informace o vyměřovacích základech a vyloučených dobách zaměstnance.

Komu zaměstnavatel nevydá ELDP

Evidenční list důchodového pojištění se neuděluje osobám zaměstnaným na základě Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti a dále osobám vydělávajícím méně než 2500 Kč měsíčně.

Souhlas s obsahem evidenčního listu

Evidenční list vystavuje zaměstnavatel na všechny své zaměstnance každý kalendářní rok. Zaměstnanec musí být s evidenčním listem seznámen a na znamení souhlasu, že informace jsou úplné a pravdivé, jej podepíše. Zaměstnanec by dále měl obdržet kopii ELDP, aby si ji mohl založit.

Důležitost ELDP

Databanka ČSSZ shromažďuje veškeré evidenční listy všech osob zaměstnaných v České republice. Podle evidenčních listů se určuje, zda má konkrétní osoba práva na důchod a jaká výše důchodu jí náleží, což se určuje podle doby důchodového pojištění a výše výdělku.

Jak zjistíme, zda ČSSZ obdržela veškeré naše ELDP?

Pokud se chcete přesvědčit, že ČSSZ získala v průběhu vašeho života veškeré podklady důležité pro vypočítání vašeho budoucího důchodu, je nutné písemně požádat úřady o vydání tzv. Informativního listu, kde by měly být uvedeny veškeré informace o zaměstnání, výdělku a náhradních dobách pojištění, které jste prodělali. Pokud něco chybí je třeba problém ihned řešit. O tento osobní list můžete zažádat až jednou za kalendářní rok.

Helena F.

Díky důchodové kalkulačce jsem si přesně spočítala, jaká mě čeká penze. Děkuji za tento skvělý nástroj, který mi opravdu pomohl!

Milan M.

Našel jsem zde všechny potřebné informace, které jsem hledal, před svým nástupem do starobního důchodu. Děkuji tvůrcům stránek.

Zdeněk K.

Ochotně mi odpověděli na všechny mé dotazy, které jsem vznesl. Vše jsem se dozvěděl do následujícího dne. Tuto stránku doporučuji.

Marcela N.

Online kalkulačka důchodu mi pomohla stanovit svůj důchod. Navíc mi poradili s veškerým nastavením, o kterém jsem nevěděla, jak na to.