Informativní list

Na informativním (nebo také informačním) listu osobního důchodového pojištění nalezneme soupis doby důchodového pojištění včetně náhradních dob pojištění, tedy informace, které má k dispozici úřad ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení).

Od roku 1986 se na tomto osobním informativním listě objevuje souhrn vyměřovacích základů a vyloučených dob. Všechny tyto informace nám poslouží k určení nároku na důchod a vypočtení jeho výše.

Získání informativního listu

O informativní list je nutné žádat písemnou formou. Žádosti zašlete na ústředí ČSSZ na odbor správy údajové základny sídlící v Praze. Nejpozději do 90 dnů byste měli informativní list se všemi údaji obdržet.

Na informativní list má každý občan České republiky právo jednou za kalendářní rok.

Neúplnost informativního listu

Pokud v informativním listu naleznete nějaké nejasnosti nebo shledáte, že některé informace, doby pojištění, zaměstnání aj. v něm chybí, je vhodné problém ihned řešit.

V případě, že pochybil náš tehdejší zaměstnavatel a nezaslal evidenční list o vašem zaměstnání na ČSSZ, obraťte se na něj s prosbou, aby tak učinil dodatečně. Pokud zaměstnavatel nejeví o řešení vašeho problému zájem, nebo již neexistuje, je nutné se obrátit na OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) podle místa sídla zaměstnavatele, kde nám pomohou dokázat, že jsme u příslušného zaměstnavatele vykonávali práci.

Jinou metodou může být prokázání vojenské služby, zaměstnání či studia čestným prohlášením podpořené vysvědčením, vojenskou knížkou atp., podpisy dvou svědků a potvrzením obecního úřadu nebo zaměstnavatele.

Příliš krátká doba pojištění

Informativní list nám dodá potřebné informace, abychom zjistili, zda již máme nárok na starobní důchod z hlediska dostatečné doby pojištění.

Pokud v listu nic nechybí a přesto je vaše doba pojištění nedostatečné, můžete svou situaci podpořit účastí na dobrovolném důchodovém pojištění.

Helena F.

Díky důchodové kalkulačce jsem si přesně spočítala, jaká mě čeká penze. Děkuji za tento skvělý nástroj, který mi opravdu pomohl!

Milan M.

Našel jsem zde všechny potřebné informace, které jsem hledal, před svým nástupem do starobního důchodu. Děkuji tvůrcům stránek.

Zdeněk K.

Ochotně mi odpověděli na všechny mé dotazy, které jsem vznesl. Vše jsem se dozvěděl do následujícího dne. Tuto stránku doporučuji.

Marcela N.

Online kalkulačka důchodu mi pomohla stanovit svůj důchod. Navíc mi poradili s veškerým nastavením, o kterém jsem nevěděla, jak na to.