Náhradní doby pojištění

Určité časové úseky se do doby pojištění pro odchod do starobního důchodu započítávají jen z části. Jedná se většinou o období, kdy jsme nebyli výdělečně činnými osobami, přesto se s těmito léty počítá při zjišťování počtu odpracovaných let, potřebných k vyčíslení důchodu.

Pravidla pro započítávání náhradní doby pojištění

Důležitým pravidlem je, že náhradní doba, která se započítá do odpracovaných let, musí trvat déle než rok. Pokud náhradní doba netrvala déle než celý rok, nemůže být toto období bráno v úvahu pro důchod.

Dále je možné náhradní dobu započítávat plně, nebo jen částečně.

Plně započítaná náhradní doba

Existuje několik základních situací, které zajišťují, že se náhradní doba bude započítávat plném časovém rozsahu. Pokud člověk není trvale zaměstnán jako voják, mezi tyto situace patří jeho povolání do základní vojenské služby. Dále se jedná o péči o dítě do 4 let věku nebo o péči o bezmocnou či závislou osobu.

Jen částečně započítaná náhradní doba

Jen částečně se počítá se všemi ostatními náhradními dobami.

Pro účely starobního důchody se veškeré náhradní doby berou v úvahu jejich plném rozsahu v případě, že proběhly do konce roku 2009. Pokud náhradní doby pro účely starobního důchodu probíhaly až v rámci roku 2010 a později, některé z nich se budou brát v úvahu jen na 80 %.

Mezi částečně započítané náhradní doby patří například studium. Jedná se o dobu prvních 6 let po dosažení plnoletosti (18-24), během které probíhala soustavná příprava na budoucí povolání na střední (nebo také vyšší odborné) škole či na universitě na území České republiky. Studium je započítáváno mezi náhradní doby pojištění jen z 80 % i v případě, že proběhlo před rokem 2010.

Dále mezi náhradní doby započítané jen z 80 % patří například doba, kdy byl člověk se zdravotním postižením připravován na výkon nějakého povolání či výdělečné činnosti. Za určitých podmínek se může jednat o dobu strávenou v neschopnosti při invaliditě 3. stupně nebo dobu po ukončení výdělečné činnosti ze závažných důvodů.

Z 80 % se do náhradní doby pojištění započítává také období, kdy je člověk veden na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a náleží mu podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Pokud se tak stalo před rokem 1996, celá doba se započítává plně bez omezení.

Helena F.

Díky důchodové kalkulačce jsem si přesně spočítala, jaká mě čeká penze. Děkuji za tento skvělý nástroj, který mi opravdu pomohl!

Milan M.

Našel jsem zde všechny potřebné informace, které jsem hledal, před svým nástupem do starobního důchodu. Děkuji tvůrcům stránek.

Zdeněk K.

Ochotně mi odpověděli na všechny mé dotazy, které jsem vznesl. Vše jsem se dozvěděl do následujícího dne. Tuto stránku doporučuji.

Marcela N.

Online kalkulačka důchodu mi pomohla stanovit svůj důchod. Navíc mi poradili s veškerým nastavením, o kterém jsem nevěděla, jak na to.