Další informace o důchodové kalkulačce

Veškeré podmínky, které rozhodují o nároku na důchody financované z důchodového pojištění a také jejich výše je stanovená a následně upravovaná podle zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchodová kalkulačka z MPSV pracuje právě s informacemi pramenící z tohoto právního předpisu, proto máte nejvyšší pravděpodobnost, že informace díky ní získané a spočítané budou pravdivé a odpovídající pravdě.

Ale vzhledem k faktu, že ani kalkulačka z MPSV nedovede naplno zohlednit veškeré rozhodující skutečnosti, musíme brát její výsledky pouze jako orientační, i když budou výsledky pravdě nejblíže. Nemožnost za výsledky z kalkulačky ručit je dána hlavně faktem, že určuje situaci, která nadejde v platnost ze dlouhý časový úsek.

Stanovení výše důchodu

Kalkulačka je navržena a sestavena hlavně pro rámcovou představu o výši důchodu. Vzhledem ke skutečnosti, že pro určení co nejpřesnější výše důchodu přiznávaného po roce 2013 jsou potřebné statistické údaje o vývoji výše průměrné mzdy po roce 2011, které ovšem stále chybí, nelze odhadovat zcela bezpečně výši důchodových dávek.

Pro co nejlepší možné vyhovění občanům České republiky, kteří mají na důchod právo, se Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo realizovat kalkulačku tak, aby mohla vypočítávat výši důchodů s uvažovaným datem přiznání v letech 2014 a 2015.

Důchodová kalkulačka MPSV spočítá dvě varianty

Stát poslední dobou neustále hlásá, jak je nutné zapojit se do reformy vlastním úsilím a vlastními silami spořit na důchod. Bez vlastního spoření se dá očekávat velmi nízký důchod a chudé stáří. Proto kalkulačka vypočítává dvě varianty.

Varianta první určuje výši doživotního důchodu vypláceného od státu v takové výši, která odpovídá situaci, kdy se do reformy nezapojíte. Varianta druhá už počítá s vaší účastí, která se sestává z doživotního důchodu od státu a vašeho spoření v rámci druhého důchodového pilíře.

V takovém případě bude mít důchod tři složky:

  • Dávky od státu.

  • 3 % z vaší hrubé mzdy, které stát přesměrovává z povinného pojištění.

  • Dávky z vašeho osobního důchodového spoření.

Slovníček pojmů, se kterými se setkáte

Na stránkách důchodové kalkulačky MPSV najdete několik políček, které je třeba vyplnit. Pro usnadnění zde uvedeme několik upřesňujících poznámek.

Vyměřovací základ – zde uveďte hrubý výdělek dosažený v příslušném roce nástupu do důchodu, pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou, uveďte výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného.

Vyloučené doby – zde se jedná o dobu, kdy jste neodváděli dávky na sociálním pojištění. Jinými slovy jste byli na invalidním důchodu, bez práce, na mateřské dovolené, studovali jste nebo byli vedení jako nezaměstnaní na úřadě práce.

Doba pojištění ke dni vzniku nároku na důchod – jedná se o dobu, po kterou jste pojištěni na důchod, tedy spoříte v rámci druhého pilíře. Podle charakteru pojištění je jasné, že se do této doby nepočítají období, kdy jste byli bez práce a podobně.

Roční vyměřovací základ – tímto pojmem se rozumí součet hrubých příjmů za kalendářní rok vynásobený příslušným koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Z ročního základu se úhrnem vypočítává průměr, tedy osobní vyměřovací základ, ze kterého redukcí koeficienty vzniká výpočtový základ.

Helena F.

Díky důchodové kalkulačce jsem si přesně spočítala, jaká mě čeká penze. Děkuji za tento skvělý nástroj, který mi opravdu pomohl!

Milan M.

Našel jsem zde všechny potřebné informace, které jsem hledal, před svým nástupem do starobního důchodu. Děkuji tvůrcům stránek.

Zdeněk K.

Ochotně mi odpověděli na všechny mé dotazy, které jsem vznesl. Vše jsem se dozvěděl do následujícího dne. Tuto stránku doporučuji.

Marcela N.

Online kalkulačka důchodu mi pomohla stanovit svůj důchod. Navíc mi poradili s veškerým nastavením, o kterém jsem nevěděla, jak na to.