Trocha teorie o důchodu

Důchody jsou často považovány za sociální vymoženost moderní doby, ale i v minulosti existovaly způsoby a cesty, kterými se stát staral o ty, kteří se už o sebe postarat zkrátka už nesvedli. Obecně se důchodem vlastně rozumí určitá finanční renta, kterou rentiér, důchodce, pobírá bez dalších aktivit.

Dnes v České republice rozlišujeme celkem čtyři druhy důchodů, přičemž nejvíce příjemců je z řad seniorů a lidí, kteří mají nárok na starobní důchod. Stát dále rozdává invalidní důchody, vdovské a vdovecké důchody a nakonec i sirotčí důchody. Všechny čtyři mají společný způsob výpočtu výše dávky, ta se počítá pomocí součtu základní výměry důchodu a procentní výměry. Nejvíce nás však zajímá starobní, či chcete-li klasický důchod, který u nás pobírají důchodci a senioři.

Starobní důchod

Starobní důchod je vyplácen každému, kdo dosáhl státem určeného důchodového věku a zároveň řádně platil dvacetpět let povinné sociální pojištění, respektive mít odpracovanou dobu dvacetipěti let. Zmíněná doba se může snížit v případě, že je osobě více jak šedesátpět let a přitom alespoň patnáct let platila pojištění. Výše důchodového věku je stanovena zákonem, který upravuje celý systém důchodů. Podle direktiv zákona se vypočítá správný důchodový věk podle několika hledisek. Zákonem daný věk se snižuje například podle pohlaví, jelikož ženy do důchodu mohou odejít dříve a to podle počtu vychovaných dětí. Pokud vás zajímá, kdy půjdete do důchodu vy, stačí použít jakoukoliv důchodovou kalkulačku, která vypočítá váš budoucí věk, kdy dorazíte do důchodu. Stačí snadno navolit pár údajů a spočítat, kdy půjdete do důchodu.

Vedle starobního je pro nás důležitý i předčasný starobní důchod, na který můžete nastoupit ještě před dosažením důchodového věku. Pro jeho dosažení opět platí, že musí mít žadatel pojištění placené nejméně dvacetpět let, respektive mít tuto dobu odpracovanou a zároveň mu do klasického důchodu chybí nanejvýše tři roky. Tato možnost je vhodná zejména pro osoby, které mají nižší šance najít regulérní zaměstnání. Hlavně proto, že ve chvíli, kdy dosáhnou důchodového věku, mohou požádat o přidělení klasického důchodu. Je ale samozřejmé, že o předčasný přijdou.

Výpočet starobního důchodu

Výpočet starobního důchodu je poměrně komplexní s mnohými poměnými a je pro něj zapotřebí vcelku složitá rovnice. Proto se hodí, a vlastně i pro absolutní aktuálnost, použít například kalkulačku na stránkách ministerstva.

Zde si v jednoduchosti řekněme pouze tolik: výše důchodu se spočítá ze základní výměry, což je nějakých 2170,- korun. K ní se připočte procentní výměra, kterou získáme z výpočtového základu podle doby, kterou jsme odpracovali, respektive platili sociální pojištění. Výpočtový základ pak odvozujeme z veškerých výdělků od roku 1986 do posledního úplného odpracovaného roku, toto číslo upravíme přepočítacími koeficienty a pak jej odečteme od počtu let naší práce. Za každý rok je procentní výměra stanovena na 1,5 % výpočtového základu, přičemž platí, že nejnižší možná výměra činí 770,- korun na měsíc a to u všech typů starobních důchodů. Naopak horní hranice omezena není.

Mám nárok na více důchodů?

Bohužel, pokud pobíráte už jeden důchod, například starobní, automaticky ztrácíte nárok na důchody předešlé, jakými mohl být třeba důchod invalidní. Pokud taková situace nastala, vyplácí se automaticky pokaždé ten nejvyšší.

Forma výplaty důchodů

Důchody se u nás vyplácejí převážně v hotovosti. Na žádost rentiéra lze ale nastavit zasílání důchodů bezhotovostně, tedy vyplácet důchod přímo na účet, pokud ten je veden u některé banky v České republice. Pokud jste s důchodem začali z nějakého důvodu pozdě, můžete zažádat o zpětné vyplacení důchodu a to až pět let zpětně.

Helena F.

Díky důchodové kalkulačce jsem si přesně spočítala, jaká mě čeká penze. Děkuji za tento skvělý nástroj, který mi opravdu pomohl!

Milan M.

Našel jsem zde všechny potřebné informace, které jsem hledal, před svým nástupem do starobního důchodu. Děkuji tvůrcům stránek.

Zdeněk K.

Ochotně mi odpověděli na všechny mé dotazy, které jsem vznesl. Vše jsem se dozvěděl do následujícího dne. Tuto stránku doporučuji.

Marcela N.

Online kalkulačka důchodu mi pomohla stanovit svůj důchod. Navíc mi poradili s veškerým nastavením, o kterém jsem nevěděla, jak na to.