Vyměřovací základ

K vypočítání výše vašeho důchodu je nutné nejprve zjistit jeho základní hodnotu, tzv. vyměřovací základ. Jedná se o výpočet průměru všech vašich příjmů (hrubý výdělek) z rozhodného období, jenž je řízen pravidly redukčních hranic, které udávají procentuální zastoupení příjmů podle výše výdělků.

Pokud chcete zjistit, jakou základní hodnotu by měl mít váš starobní důchod, můžete si osobní vyměřovací základ zkusit vyčíslit sami právě podle výše vašich příjmů a podle platných pravidel redukčních hranic. Záleží samozřejmě, v jakém roce hodláte o důchod pořádat.

Rozhodné období

Rozhodným obdobím se míní až do roku 2016 časový úsek od roku 1986 do roku bezprostředně předcházejícím žádosti o důchod. Od roku 2016 bude rozhodné období trvat od kalendářního roku následujícím po dosažení 18 let žadatele do doby žádosti o důchod, přičemž příjmy z období před rokem 1986 se započítávat nebudou.

Redukční hranice

Pro získání hodnoty vyměřovacího základu se nepoužívá prostý průměr vašeho hrubého výdělku z rozhodného období. Skrze redukční hranice se určuje, kolik procent příjmů se započítá.

Do roku 2015 by mělo stoupat procentuální zastoupení vyšších příjmů. Od roku 2015 se příjmy nad horní redukční hranicí nebudou vůbec brát v úvahu, ovšem veškeré příjmy v rozmezí redukčních hranic se budou započítávat z 26 %.

Pravidla redukční hranice pro rok 2013

Podle následujících údajů můžete zkusit zjistit, jaké výše by dosahoval váš důchod v případě, že byste o něj požádali v kalendářním roce 2013.

Příjmy spadající pod spodní redukční hranici (tj. do 11 389 Kč) se započítávají 100%. Z příjmů v rozmezí 11 390-30 026 Kč se započítává 27 %. Příjmy z rozmezí od 30 027 Kč do 103 536 Kč jsou brány v úvahu jen z 19 %. Z příjmů dosahujících nad horní redukční hranici (tj. 103 537) se počítá s pouhými 6 %.

Helena F.

Díky důchodové kalkulačce jsem si přesně spočítala, jaká mě čeká penze. Děkuji za tento skvělý nástroj, který mi opravdu pomohl!

Milan M.

Našel jsem zde všechny potřebné informace, které jsem hledal, před svým nástupem do starobního důchodu. Děkuji tvůrcům stránek.

Zdeněk K.

Ochotně mi odpověděli na všechny mé dotazy, které jsem vznesl. Vše jsem se dozvěděl do následujícího dne. Tuto stránku doporučuji.

Marcela N.

Online kalkulačka důchodu mi pomohla stanovit svůj důchod. Navíc mi poradili s veškerým nastavením, o kterém jsem nevěděla, jak na to.