Žádost o důchod

Příslušný formulář pro žádost o starobní nebo také o invalidní důchod získáte na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), kde vyplněnou žádost spolu s doložením potřebných dokladů odevzdáte.

V případě, že se na úřad nemůžete dostavit osobně, je možné k podání vaší žádosti o důchod zmocnit jinou osobu, nebo o vyřízení pořádat rodinného příslušníka, který předloží váš souhlas s podáním žádosti o důchod a potvrzení lékaře o neschopnosti sepsat žádost o důchod osobně.

Doba pro podání žádosti o starobní důchod

Žádost o starobní důchod je nutné podat nejdříve čtyři měsíce před dnem, od kterého požadujete přiznání důchodu. Jestliže formulář odevzdáte v průběhu pátého měsíce před datem požadovaného přiznání důchodu, instituce ČSSZ (Česká zpráva sociálního zabezpečení), odloží vaši žádost do 1. dne, kdy jste mohli žádost podat. Požádáte-li prostřednictvím formuláře o důchod ještě dříve, řízení bude zastaveno.

Lze žádat o důchod i zpětně?

Pokud má člověk nárok na řádný starobní důchod (splňuje všechny podmínky), je možné jeho vyplacení vyžadovat až pět let zpětně. Tímto způsobem ovšem nelze žádat o předčasný důchod, který se přiznává až ode dne, kdy byla žádost uplatněna.

Žádost o starobní důchod z důvodu invalidity

Pokud splňujete podmínky pro pobírání invalidního důchodu, můžete i v případě, že tento důchod je vám již vyplácen, požádat (i předčasně) o starobní důchod. Starobní důchod vám bude přiznán pouze tehdy, pokud jeho hodnota překračuje hodnotu invalidního důchodu. Vyjde-li starobní důchod nižší než ten invalidní, úřady vám zanechají ten invalidní.

Pozor na situaci, kdy pobíráte invalidní důchod z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V tomto případě je vhodné žádat starobní důchod až po překročení věku 65 let, z důvodu hrozby ztráty invalidního důchodu.

Jaké doklady jsou třeba při žádosti o důchod

Základním dokladem při žádosti o důchod je samozřejmě občanský průkaz, cizinci předkládají pas a povolení k pobytu. Dále je nutné doložit dosažené i nedokončené vzdělání, případnou vojenskou službu, zaměstnání v zahraničí, výchovu dětí nebo péči o ně. Po prodělání pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je nutné úřadu předložit potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách, v případě zaměstnání horníka před rokem 1996 i potvrzení zaměstnavatele o vyplácení zvláštního příspěvku horníkům.

Chcete-li, aby vám výplata důchodu chodila na bankovní účet, je nutné odevzdat vyplnění formulář žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet s potvrzením z banky. Jestliže pojištění není úplné, je nutné doložit doklady prokazující výdělečnou činnost (potvrzení z rukou zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení atd.).

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) vydává váš poslední zaměstnavatel na vyžádání úřadu.

Vyřízení žádosti o důchod

Žádost o důchod zpracovává ČSSZ a doba trvání vyřízení žádosti závisí především na tom, zda mají úřady k dispozici veškeré nutné podklady. Průměrně trvá vyřízení žádosti o důchod přibližně tři měsíce. Pokud úřad nevlastní veškeré potřebné doklady a je nutné některé věci došetřit, vyřízení žádosti se pozdrží. Ve výjimečných případech poskytuje úřad před vyřízením žádosti zálohu.

Helena F.

Díky důchodové kalkulačce jsem si přesně spočítala, jaká mě čeká penze. Děkuji za tento skvělý nástroj, který mi opravdu pomohl!

Milan M.

Našel jsem zde všechny potřebné informace, které jsem hledal, před svým nástupem do starobního důchodu. Děkuji tvůrcům stránek.

Zdeněk K.

Ochotně mi odpověděli na všechny mé dotazy, které jsem vznesl. Vše jsem se dozvěděl do následujícího dne. Tuto stránku doporučuji.

Marcela N.

Online kalkulačka důchodu mi pomohla stanovit svůj důchod. Navíc mi poradili s veškerým nastavením, o kterém jsem nevěděla, jak na to.