Zahraniční důchod

V případě, že jste v průběhu svého života pracovali také mimo Českou republiku a byli jste tam důchodově pojištěni, je možné, že máte nárok získávat starobní důchod i z jiných zemí než z ČR. Může se jednat o některé členské státy EU, EHP či Švýcarsko.

Základní kritéria

Je samozřejmě nutné splňovat zákonné podmínky daného státu. Většinou se liší potřebné doby pojištění nebo věk odchodu do důchodu – mohlo by se tedy stát, že u některého státu budete mít nárok na důchod dříve nebo později než u jiného.

O zahraniční důchod je nutné požádat. V případě nároku na důchod u jednoho či více státu Evropské unie postačí podat žádost pouze u jednoho z nich – obvykle v místě bydliště.

Doby pojištění v zahraničí a v EU

Obvykle je doba pojištění v cizím státě nedostatečná k tomu, aby vznikl nárok na starobní důchod v daném státě. V případě Evropské unie se tedy sčítají doby důchodového pojištění členských států, které se časově nepřekrývají.

Pokud nebereme v úvahu jiné státy a doba důchodového pojištění v jediném státě je dostatečná, získáme tzv. plný důchod. Vše se řídí pouze předpisy daného státu.

Pokud je nutné počítat s prací v jiných státech, výsledná doba pojištění nám zajistí tzv. dílčí důchod. To znamená, že každý členský stát Evropské unie vyplácí jen část výsledného důchodu. Protože se podmínky při nárok na důchod v různých státech Evropské unie liší, je nutné přihlížet k tzv. koordinačnímu nařízení, které hlásá čtyři základní principy. Je to princip rovného zacházení, princip sčítání dob pojištění, princip zachování nabytých práv a princip aplikace právního řádu jednoho státu.

Pravidla koordinačního nařízení o vyplácení důchodů v rámci EU

Koordinační nařízení se stará o to, aby lidé, kteří pracovali v různých státech Evropské unie, nebyli znevýhodněni vůči těm, kteří pracovali jen v jediném z nich. Je zde rozlišován důchod plný (nebo také solo) a dílčí.

Plný důchod je nám přiznán, pokud v daném státě splníme dobu pojištění pro nárok na starobní důchod podle předpisů tohoto státu. Není možné při vypočítávání důchodu přihlížet k platbám pojištění v jiných státech. Pokud v jednom státu splňujeme dobu pojištění, ale máme za sebou práci i v jiných státech EU, bude nám přidělen dílčí důchod v případě, že výsledná částka bude vyšší než při plném důchodu.

Dílčí důchod je vypočítán s přihlédnutím k dobám pojištění v jiných členských státech EU, ovšem podle předpisů jediného z nich (například ČR).

Platba pojištění při práci v zahraničí

Při práci v cizině (státech EU, EHP či Švýcarsku) je nutné dbát na to, aby byly plněny předpisy daného státu (například předpisy sociálního zabezpečení).

V České republice odhlásíme pojištění ke dni, kdy jsme ukončili výdělečnou činnost, pokud máme zaměstnavatele, odhlásí nás on.

Ve státě, kde budeme provádět výdělečnou činnost, se k sociálnímu pojištění přihlásíme. Platbu pojistného je potřeba nepodcenit.

Pokud při naší práci v zahraničí není nutné odvádět sociální pojištění (naše práce tuto povinnost nezakládá apod.), můžeme si v České republice platit dobrovolné pojištění – to nám zajistí dostatečnou dobu pojištění pro důchod v ČR.

Při podnikání na území dvou a více členských států EU, je nutné se přiklonit k právním předpisům sociálního zabezpečení pouze jednoho z těchto států.

V případě, že nás zaměstnavatel poslal pracovat do jiného státu EU, vztahují se na nás právní předpisy státu, ze kterého jsme byli vyslání, pokud doba naší pracovní cesty nepřesahuje 24 měsíců.

Jestliže člověk pracující v zahraničí nesplácí sociální pojištění, nárok na důchod má jen v České republice podle místních právních předpisů.

Výplata důchodu ze zahraničí

V rámci Evropské unie je možné vyplácet důchod i mimo území státu, kde nárok na tento důchod vznikl. Za vyplácení je zodpovědný stát, u kterého jste pojištění platili, výlohy za doručení výplaty mohou být však účtovány vám.

Pokud vám má být vyplácen důchod ze zahraničí do České republiky, je nutné nastudovat podmínky převodu příslušného státu. Chcete-li, aby vám byl důchod z České republiky zasílán do zahraničí, stačí zadat příslušnou adresu bydliště, bankovní účet, nebo účet příbuzného (manžela nebo manželky) v ČR.

Podmínky pro zasílání výplaty důchodu do ciziny

Pro výplatu důchodu na adresu v cizině je nutné na úřadě odevzdat tzv. “Potvrzení o žití“ – toto potvrzení je nutné vyplňovat každoročně. Důchod chodí za čtvrtletí a to zpětně.

Pro výplatu důchodu na účet v cizině je nutné v žádosti uvést údaje pro mezinárodní převody a také vyplnit „Potvrzení o žití“, na jehož základě budou vždy peníze poslány.

Při výplatě důchodu na účet manželky či manžela se také neobejde bez „Potvrzení o žití“. Kromě toho, že je důchod vyplácen k české měně, vše ostatní probíhá stejně jako při platbě na zahraniční účet.

Helena F.

Díky důchodové kalkulačce jsem si přesně spočítala, jaká mě čeká penze. Děkuji za tento skvělý nástroj, který mi opravdu pomohl!

Milan M.

Našel jsem zde všechny potřebné informace, které jsem hledal, před svým nástupem do starobního důchodu. Děkuji tvůrcům stránek.

Zdeněk K.

Ochotně mi odpověděli na všechny mé dotazy, které jsem vznesl. Vše jsem se dozvěděl do následujícího dne. Tuto stránku doporučuji.

Marcela N.

Online kalkulačka důchodu mi pomohla stanovit svůj důchod. Navíc mi poradili s veškerým nastavením, o kterém jsem nevěděla, jak na to.